Udvidet Grammatik

Back

arabesk logo


Free - for buyers of Enten eller, Talk like a Dane, or Ti kapitler i dansk.


Udvidet grammatik indeholder gennemgange af det danske sprogs historie, af udtaleregler, grammatik og syntaks. Du finder noget om ordsprog og talemåder, om ordklasser, tegnsætning og uregelmæssige verber. Der er ordlister, interaktive quizzer og øvelser.

Når vi som børn vokser op og bliver native speakers i dansk, så sker det, uden at vi behøver at tænke så meget over, at det fx hedder et barn og ikke en barn, og at udtalen af strejke er strajke, selv om ordet har et e i skriftsproget, og at d er stumt i sild. Vi finder også på et tidspunkt ud af, at vi på dansk siger at af slå græsset og ikke at af klippe græsset, selv om det egentlig udmærket kunne have heddet det sidste. Det betyder, at vi som voksne taler et udmærket dansk uden at have gjort os de helt store anstrengelser. Så let går det ikke, hvis du ikke har lært dansk fra barnsben. Du kan flytte til Danmark og begynde at bruge sproget i din nye dagligdag og blive stadig bedre til det på den måde. Du kan supplere med at studere det danske sprogs udtale, struktur og historie - og det mener vi selvfølgelig er en god ide, og vi håber, at det er grunden til, at du er landet på denne side.

Content