Tio svenska lektioner

Back

arabesk logo


Tio lektioner i svenskaär en interaktiv grammatikbok för nybörjare. Varje lektion innehåller en genomgång av ett grammatiskt ämne, förutom en dialog, några interaktiva övningar och en friare skrivövning. Grammatiken förklaras från grunden på lättförståelig svenska. Det handlar till exempel om substantiv, adjektiv, frågeord, uttal och ordföljd.
   
Dialogerna fokuserar på lektionens ämne, och innehåller några frågor och övningar som kan användas för en diskussion i grupp eller i en klass. Du kan göra övningarna och kolla själv, och du får gärna rätta dina svar tills du har alla rätt – för då tilldelas du en stjärna.
 
Om du är en del av en klassuppsättning kan din lärare följa din utveckling och se hur många riktiga du har. Din lärare kan också se och korrigera de friare skrivuppgifterna som slutför varje lektion.

Choose a plan

Content